candidate.card.title

candidate.card.description

Actie op 14/02 - VOOR EEN AMBITIEUZE EN RECHTVAARDIGE FISCALE HERVORMING!

01/02/2023 | FR / NL

Fiscaliteit is een krachtig en noodzakelijk mechanisme voor de herverdeling van rijkdom. Maar dit mechanisme wordt al veel te lang mismeesterd: het weegt te zwaar door op het arbeidsinkomen en de consumptie (btwheffing, accijnzen,….). En dus op de werknemers! 

Hoog tijd om dit recht te trekken: 

• Voor een lagere inkomensbelasting op de lage inkomens, de sociale uitkeringen (vooral de pensioenen) en voor een meer progressief systeem 

• Voor een belasting op bedrijven waarbij de economie een echte bijdrage levert aan het welzijn van iedereen…. Belast in de eerste plaats de multinationals! 

• Voor een belasting op het kapitaal die eindelijk rechtvaardig is! Het is choquerend vast te stellen dat de waarde die het geld creëert haast niets bijdraagt. Een belasting op de beurswaarden en op de fortuinen is hoogdringend nodig.

 • Voor een globale benadering van de inkomens.

In de huidige context van koopkrachtcrisis moet de balans dringend weer in evenwicht worden gebracht. Er moet massaal geïnvesteerd worden in de openbare diensten, de sociale zekerheid en de essentiële diensten.

OM MET LIEFDE ONS ENGAGEMENT VOOR EEN RECHTVAARDIGE FISCALITEIT TE UITEN!

Afspraak op dinsdag 14 februari om 10.00 uur voor de Financiëntoren, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.

___________________

U wilt het tweetalig pamflet downloaden? Klik dan heironder. 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11