Tijdelijke werkloosheid

01/01/2021 | FR / NL
In bepaalde situaties kan je werkgever je tijdelijk werkloos maken. Je krijgt dan een werkloosheidsuitkering. Er zijn meerdere types van tijdelijke werkloosheid. Zo is er de tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis en de tijdelijke werkloosheid wegens corona. 
Opgelet! Voor de tijdelijke werkloosheid Corona/Oekraïne zijn er een aantal belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2023!
Lees er meer over hieronder. 

 

 

1/ Tijdelijke werkloosheid wegens corona/ Oekraïne

Sinds 01/07/2022 is de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona niet langer van toepassing en moeten de normale procedures en formaliteiten in het kader van tijdelijke werkloosheid opnieuw toegepast worden.

Voor de periode van 01/07/2022 t.e.m. 31/12/2022 werd daarbij echter nog voorzien in enkele tijdelijke versoepelingen. 

Vanaf 01/01/2023 zullen deze tijdelijke versoepelingen definitief aflopen. De normale procedures zoals die bestonden voor maart 2020 zullen opnieuw toegepast moeten worden. Opgelet! De specifieke vorm van economische werkloosheid energiecrisis zal wel nog mogelijk zijn t.e.m. 31/03/2023 (zie verder)

Wat wijzigt er voor jou? 

Einde van een aantal versoepelingen. Bij het aanvragen van uitkeringen door de werknemers golden sinds de coronacrisis een aantal versoepelingsmaatregelen. Die maatregelen werden steeds verlengd, maar na 31 december 2022 zal dat niet meer het geval zijn. Dat heeft vanaf 1 januari 2023 een aantal belangrijke gevolgen. 

Opnieuw een C1-formulier en controlekaart C3.2A. Om de werkloosheidsuitkeringen te kunnen betalen, moet je bij de RVA een uitkeringsaanvraag met een C1-formulier (betreffende de aangifte van de persoonlijke en familiale toestand) indienen en moet je nadien een controlekaart bij je houden. Die normale procedure werd sinds corona vereenvoudigd. Zo werd het complexe formulier C1 vervangen door een vereenvoudigd formulier C3.2-Werknemer-Corona. Nu worden dat document C1 en ook de controlekaart C3.2A opnieuw ingevoerd. Die controlekaart moet je van je werkgever krijgen, ten laatste op je eerste dag tijdelijke werkloosheid. 

Je moet je kaart invullen (elke dag een vakje zwart maken), steeds op zak hebben (bij controle van de RVA moet je deze tonen) en nadien binnenbrengen bij je ABVV werkloosheidskantoor (Brussel of Vlaams-Brabant). Om te weten over welk adres het gaat hangt af van je woonplaats:

 • Voor Brussel : klik hier 
 • Voor Vlaams-Brabant : klik hier

De werkgever van zijn kant moet je inschrijven in een papieren of een elektronisch validatieboek.

Featured picture

Let op! De betaling van de uitkeringen wordt vanaf 1 januari 2023 geblokkeerd voor de werknemers die nog geen C1 ingediend hebben. De ABVV- werkloosheidsdienst zal je aanschrijven (en erop wijzen dat je een formulier C1 moet invullen)

Terug volledige toepassing van de cumulregels. Werknemers die pensioenuitkeringen krijgen (en die nog geen 65 jaar zijn), inkomsten uit een politiek mandaat hebben of een bijberoep uitoefenen, zullen daardoor zoals voorheen slechts onder voorwaarden uitkeringen krijgen. Werknemers van meer dan 65 jaar die een pensioen krijgen, kunnen geen uitkeringen meer ontvangen. 

Goed om te weten 

Je moet er goed op letten dat je vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag vanaf 1 januari 2023 in de maand op je controlekaart alle arbeidsprestaties met onuitwisbare inkt vermeldt alvorens het werk aan te vatten.  

Indien er doorhalingen zijn op het c32A-formulier of typex werd gebruikt, moet je je kaart persoonlijk laten afstempelen op het RVA-kantoor van je woonplaats, waarbij de doorhalingen worden toegelicht. Zonder deze RVA-stempel is geen uitkering mogelijk!

2/ Tijdelijk werkloos omwille van de energiecrisis

Omwille van de energiecrisis heeft de federale overheid een nieuw systeem van tijdelijke werkloosheid energie ontwikkeld. 

Energie-intensieve bedrijven die kampen met zware verliezen door de stijging van hun energiekosten kunnen vanaf oktober 2022 beroep doen op het bijzonder stelsel van economische werkloosheid

Hiervoor moet een bedrijf een verklaring indienen bij RVA waaruit blijkt dat de energiekosten in 2021 minstens 3% van de toegevoegde waarde bedragen.

Goed om weten

 • Uitkering - De werkloosheidsdienst ABVV Brussel of ABVV Vlaams-Brabant betaalt je een uitkering voor de dagen dat je niet kon werken.  Daarom dat je zelf ook (eenmalig) je aanvraag moet doen. 
 • Bedrag - Voor tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis krijg je 70% van je (begrensd) brutoloon (3.136,46 EUR).  Daar wordt 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden.  Daarbij krijg je een supplement van 6,34 euro per dag.
 • Geen stempelkaart - Je krijgt een werkloosheidsvergoeding, maar geen controlekaart. Je hoeft dus niet te gaan stempelen.

Je werkgever zet je op tijdelijke werkloosheid met het motief “energie”

Wanneer moet u een uitkerings-aanvraag indienen?

U bent vrijgesteld van het indienen van een dossier behalve indien u voor de eerste maal tijdelijk werkloos wordt gesteld of voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld:

 • na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
 • na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar;
 • na een verandering van het wekelijks aantal uren van uw contractuele arbeidsregeling (bijvoorbeeld omdat u deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebt genomen);
 • na uw 65ste verjaardag. 

Hoe? Wat moet u zelf doen? 

U moet uw aanvraag voor werkloosheidsuitkeringen indienen bij uw plaatselijk ABVV-werkloosheidskantoor. Om te weten over welk adres het gaat hangt af van je woonplaats:

 • Voor Brussel : klik hier 
 • Voor Vlaams-Brabant : klik hier

Let op! Het is beter om uw "papieren" documenten naar het bevoegde ABVV-kantoor te sturen of af te geven en niet per e-mail toe te zenden.

Het ABVV zal uw dossier samenstellen en indienen bij de RVA. 

Voor de periode van 01.07.2022 tot 31.12.2022 kunt u voor het indienen van een uitkeringsaanvraag nog steeds gebruik maken van het vereenvoudigde formulier C3.2-werknemer-corona en moet u geen formulier C1 (betreffende de aangifte van de persoonlijk en familiale toestand) indienen (zie hieronder voor de twee formulieren).

Opgelet! Indien uw dossier geen formulier C1 bevat, zal het ABVV u voor de periode na 31.12.2022 geen uitkeringen meer betalen. 

_____________________________________

Meer weten? 

Wilt u het noodzakelijke formulier downloaden om uw werkloosheidsdossier op te stellen, zie dan hieronder. 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11