Welkom!

01/01/2021 | FR / NL

Ik heet je van harte welkom op de website van de BBTK-SETCa van Brussel-Halle-Vilvoorde

De BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde verdedigt al meer dan honderd jaar bedienden, technici en kaderleden. En ja, de arbeidswereld is veranderd, maar als we beter kijken, zien we dat de strijd voor betere werk- en leefomstandigheden relevanter is dan ooit. De uitdaging is ook dat we nu dagelijks moeten ingrijpen om de rechten en verworvenheden die in de loop van decennia voor werknemers en sociale uitkeringsgerechtigden zijn bereikt, te handhaven. 

Aangesloten zijn bij de BBTK-BHV is niet hetzelfde als het afsluiten van een verzekering die je schadeloos stelt in geval van problemen. Het betekent vooral aan uw zijde staan om u te adviseren en te informeren gedurende uw hele leven en bij het doorlopen van de verschillende fases of situaties waarmee u onvermijdelijk te maken krijgt (studenten, werknemers, zonder werk of in geval van ziekte, invaliditeit of pensionering).  

En natuurlijk zijn wij er tijdens deze verschillende fases, in geval van een probleem, om uw rechten te verdedigen, hetzij in de onderneming, hetzij via de rechtbank... Want het is bekend dat moeilijkheden in een bepaalde periode van het leven niet alleen anderen overkomen.

Als u onze specifieke website voor onze Brussel-Halle-Vilvoorde aangeslotenen bezoekt, vindt u al onze diensten, nieuws met betrekking tot uw sectoren en bedrijven, en informatie over de acties die wij voeren tegen bepaalde werkgevers en politieke beslissingen. Maar ook een maximum aan praktische informatie over de laatste, vaak complexe, regerings- en wetgevingsmaatregelen. En natuurlijk onze openingstijden, onze nuttige adressen en de contactpersonen van onze verschillende departementen. 

Verschillende documenten zijn ook online beschikbaar (lidmaatschapsformulieren, domiciliëringsformulieren, formulieren syndicale premie, enz.

Met onze gemotiveerde en opgeleide ploeg doen wij ons uiterste best om u dagelijks te helpen en u de hulp te bieden die u nodig heeft.

Een van de uitdagingen voor de toekomst zijn de sociale verkiezingen die van 13 tot 26 mei 2024 worden gehouden. Dan kunnen de werknemers hun vertegenwoordigers kiezen voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. 

Deze verkiezingen zijn van direct belang voor jullie, onze leden, militanten en afgevaardigden. Deze sociale verkiezingen hebben betrekking op meer dan 1200 bedrijven met meer dan 50 werknemers in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. 

Aarzel niet om je kandidaat te stellen voor het BBTK-ABVV.

En laten we nooit vergeten: Samen sterk! 

 

 

 

JEAN-MICHEL CAPPOEN 

Algemeen secretaris van 
BBTK-SETCa Brussel-Halle-Vilvoorde


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11