candidate.card.title

candidate.card.description

AXA: handen af van de index, op welke manier dan ook!

23/11/2022 | FR / NL

Sinds 2021 probeert AXA Verzekeringen, ongetwijfeld op uitdrukkelijk bevel van het moederbedrijf in Frankrijk, te onderhandelen over een verlaging van de loonkosten. Het probleem van de indexering lag al snel op tafel. BBTK heeft zich altijd sterk verzet tegen deze aanpak. 

Bij AXA werden de lonen altijd volledig geïndexeerd (niet alleen het barema zoals voorzien in de sector-cao). Dit is dus duidelijk een gangbare praktijk in het bedrijf en dus een recht dat verworven zou moeten zijn. Dat de directie deze vraag nu aan de sociale partners stelt, is gewoonweg schandalig. Erger nog, ondanks de weigering van de sociale partners wil de directie nu haar zin doordrijven door zich aan te sluiten bij de sector-cao. 

In paritair comité 306 (verzekeringen) worden de barema’s eenmaal per jaar op 1 januari geïndexeerd. 

De timing is duidelijk geen toeval in deze tijden van hoge inflatie. Door de kwestie op deze manier te forceren, werpt de directie zich op als vernieler van het sociaal overleg en stelt zij de hiërarchie van de rechtsbronnen ter discussie (een sector-cao is een minimale basis die in het bedrijf kan worden verbeterd, wat hier het geval is). Daarmee doorbreekt AXA de sociale vrede.

Gezien de ongebreidelde inflatie van de afgelopen maanden hebben de bedienden de sterke prijsstijgingen maandenlang zonder enige aanpassing moeten verdragen. Dit is echter precies wat de automatische loonindexering doet: het is een inhaalbeweging waardoor onze koopkracht de evolutie van deze prijzen blijft volgen. Als de lonen met 11% zouden stijgen, zou dat zijn omdat de kosten van het levensonderhoud minstens 11% duurder zijn geworden (en in de praktijk zelfs nog meer). Een indexering is geen loonsverhoging. 

Dergelijke voorstellen kunnen onschuldig of misschien zelfs aantrekkelijk lijken, maar dat zijn ze niet. Dit is een directe aanval op de indexering zelf. De automatische indexering is niet rechtvaardig of onrechtvaardig, maar neutraal. Ze waarborgt de koopkracht van iedereen: loontrekkenden, mensen met een sociale uitkering, lage of hoge lonen. Diegenen met de hoogste lonen krijgen weliswaar een grotere verhoging, maar in ruil moeten zij daarvoor meer bijdragen. De loonindexering betekent dus ook een indexering van de sociale-zekerheidsbijdragen en draagt dus bij tot deze inkomsten, die onontbeerlijk zijn om onze sociale zekerheid niet in gevaar te brengen. 

De werkgevers in de financiële sector zijn niet aan hun proefstuk toe: verschillende bedrijven in die sectoren hebben al allerlei mechanismen uitgeprobeerd om de loonkosten te verlagen. Wij betreuren dit. Laten we niet vergeten dat diezelfde bedrijven tijdens de financiële crisis van 2008 door de staat moesten worden gered of gesteund. En vandaag zien diezelfde bedrijven hun winsten explosief toenemen. 

Zo verdubbelde de winst van AXA in 2021. AXA boekte in 2021 een nettowinst van 7,29 miljard euro, dus meer dan het dubbele van de 3,16 miljard euro van 2020. 

De BBTK is duidelijk: handen af van de index, op welke manier dan ook. De BBTK zal al het mogelijke doen om de indexering en een echte sociale dialoog veilig te stellen. 

 


 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11