ING: de BBTK tekent geen blanco cheque

02/10/2023 | FR / NL
Nadat we de voorbije week het personeel hebben geraadpleegd, heeft de BBTK zich definitief uitgesproken tegen het ondertekenen van de “evolutie”-cao’s bij ING.

De reden hiervoor is dat de directie geen enkele concrete informatie geeft over het aantal betrokken personen, noch over de timing of over de teams binnen de betrokken afdelingen.

We hebben het gevoel dat de directie gewoonweg de wet-Renault wil omzeilen en zo de hele raadplegings- en onderhandelingsprocedure wil ontlopen, hoewel deze net bedoeld is om tot een echt akkoord te komen waarmee de vertrekken daadwerkelijk omkaderd kunnen worden.

De directie heeft een hub opgezet in Manilla (mogelijk zouden honderden banen naar het buitenland overgeheveld worden).

De directie zet de bedienden onder druk om vervroegd of vrijwillig te vertrekken en leeft daarbij de wettelijke voorschriften op het vlak van contractverbreking (minder dan de wet) niet na. De directie stuurt ook aan op functionele en geografische mobiliteit zonder enige compensatie of garanties.

De directie overweegt ook om bepaalde activiteiten stop te zetten en meer gebruik te maken van AI (artificiële intelligentie).

Al bij al zijn er hoegenaamd geen garanties voor het personeel dat blijft, noch voor het personeel dat moet vertrekken.

We weten niet waartoe dit alles ons zal leiden, maar het personeel verkeert in de grootste onzekerheid over hun toekomst en één ding is zeker: honderden jobs zullen verloren gaan.

De BBTK weigert een blanco cheque te ondertekenen.

« Ceci n’est pas une restructuration. »


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11