Godiva: Spontane staking

09/02/2023 | FR / NL

Al maanden wilden de commerciële werkneemsters en werknemers gehoord worden. Maar ja, als de directie afwezig is of schuilt achter een hele keten van tussenpersonen, de overlegorganen (OR en CPBW) niet toelaat om te werken of externe preventieadviseurs verbiedt om ter plaatse te komen om de erbarmelijke werkomstandigheden vast te stellen, dan is dit wat er gebeurt…

Dankzij de vastberadenheid van de stakers plooide Godiva uiteindelijk: de ketel wordt vervangen, de contracten met een dubieuze clausule werden vervangen en ondertekend op onze vraag en de preventieadviseur is eindelijk mogen langskomen om zijn werkt te doen, waardoor het CPBW op gezonde basis zal kunnen herstarten.

We zijn dus tevreden maar vinden het zeer spijtig dat het zo ver is moeten komen om zulke basisverworvenheden te  bekomen.


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11